Kategori:Stil

Fra textilnet
Skift til: navigering, søgning

Stil er en særlig måde, hvorpå noget udføres. Det kan for eksempel dreje sig om, at en designers modeller er genkendelige fra sæson til sæson, fordi designeren har en karakteristisk stil i sit design. Hvis man siger, at en person klæder sig med stil (har stil), kan det ramme begrebets klassiske betydning, der er af normativ art. Men i dag kan det også betyde, at personen ud af mangfoldige muligheder klæder sig efter et individuelt valg, der konsekvent gennemført viser træk eller er en signatur, der udtrykker eller refererer til personen selv eller den gruppe, som personen identificerer sig med. Det samme kan siges om personens indretningsmåde i hjemmet. Engang inkluderede begrebet stil en æstetisk betydning. Dette kan stadigvæk gælde i dag, men med ændrede æstetiske værdier, er begrebet ’god stil’ blevet et meget mere rummeligt og flydende begreb. Eksempler på begreber for stiludtryk i dragt er swingpjatte og certosa-herre.

Ordet stil bruges ofte synonymt med mode. Inden for moden (forstået bredt inden for flere kulturelle genrer) bruges stil i forbindelse med en bestemt kulturel retning fremherskende i samfundet som sådan, men det kan også gælde inden for særskilte kulturelle eller sociale grupperinger i en bestemt periode. I kunsthistorien anvendes ordet stil eller stilart om en periodes fællestræk. De skiftende tiders kunstneriske udtryk samles i visse karakteristiske afsnit og inddeles i forskellige stilarter.

Nogle gange refereres der ved brug af ordet stil til det bredere begreb, livsstil, som ikke alene inkluderer beklædning og hjemmets indretning, men også livsværdier, hvorefter man lever sit liv.

I de anvendte seddelkartoteker (Lorenzen, Østergård og Andersen) har der ikke været definitioner af begreber for stil. På længere sigt er det målet for redaktionen af textilnet.dk at udbygge denne del af termbasen. Kontakt textilnet@dengamleby.dk hvis du ønsker at bidrage eller at indgå i et samarbejde omkring textilnet. Eventuelle bidrag vil blive redigeret af medlemmer af styregruppen to gange om året og godkendt i forbindelse med et styregruppemøde.

Denne kategori indeholder for øjeblikket hverken sider eller medie-filer.