Kilder

Fra textilnet
Skift til: navigering, søgning


Anvendte kilder

Forkortelserne / henvisningerne der er brugt i ordforklaringerne er angivet i [ ].


Andersen, Ellen: ”Anna Sophies dragter”. I Dronning Anna Sophie. Festskrift til Lehnsbaron H. Berner Schilden Holsten i anledning af hans 70 års dag 18. juli 1951. Kbh. 1951, s. 131 – 148, [Andersen 1951].

Andersen, Ellen: Danske bønders klædedragt. Kbh.: Carit Andersens Forlag, 1960, [Andersen 1960].

Andersen, Ellen: Danske dragter. Moden i 1700-årene. Kbh.: Nationalmuseet, 1977, [Andersen 1977].

Andersen, Ellen: Danske dragter. Moden 1790-1840. Kbh.: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1986, [Andersen 1986].

Andersen, Ellen: Seddelkartotek. Opbevares på Nationalmuseet, [Andersen kartotek].

Andersen, Else Stampe: Upublicerede arbejdsark. Håndarbejdsseminariet, Kerteminde Husflidshøjskole 1980-82. [Stampe 1980-82].

Bech, Viben: Danske dragter. Moden 1840-1890. Kbh.: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1989, [Bech 1989].

Beard, Charles og C.W. & P.E. Cunnington: A Dictionary of English Costume 900-1900. London: Adam & Charles Black, 1960 [ADEC].

Becker, John: Pattern and loom. Kbh.: Rhodos, 1987, [Becker 1987].

Berlingske Haandarbejdsbog. Ellen Andersen, Gertie Wandel og T. Vogel-Jørgensen (red.). Bd. 1 – 3. Kbh.: Berlingske Forlag, 1943 – 44, [BHB].

Bohn, Gottfried Christian og Gerhard Philipp Heinrich Norrmann: Waarenlager, oder Wörterbuch der Produkten- und Warenkunde. Des Wohlerfahrnen Kaufmanns zweyte Abtheilung. Bd. 1 – 2. Hamborg: C. E. Bohn, 1805 – 1806. http://books.google.dk (anvendt aug. 2012 – juni 2013), [Bohn 1805].

Bonniers Store Håndarbejdsleksikon. Bd. 1 – 20. Kbh.: Bonniers Bøger A/S, 1995, [BSHL].

Christensen, Sigrid Flamand: Kongedragterne fra 17. Og 18. Århundrede. Bd. 1 – 2. Kbh.: Egmont H. Petersens kgl. Hof-Bogtrykkeri, 1940, [Christensen 1940].

Cock-Clausen, Ingeborg: Moden 1890-1920. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 1994 [Cock-Clausen 1994].

Cock-Clausen, Ingeborg: Tekstilprøver fra danske arkiver og museer, 1750 – 1975. Kbh.: Borgen, 1987, [Cock-Clausen 1987].

Den Danske Ordbog, Moderne dansk sprog. http://ordnet.dk/ddo (anvendt fra 2014 og frem), [DDO].

Den Store Danske Encyklopædi. Bd. 1 – 20. Danmarks Nationalleksikon A/S, 1994 – 2001, [DSDE].

Den store danske, Gyldendals åbne encyklopædi. http://www.denstoredanske.dk/ (anvendt fra 2014 og frem), [DSD].

Encyclopedia of clothing and fashion. Valerie Steele (red.). Bd. 1 -3. USA: Thomson Gale, 2005, [ECF].

Gyldendals røde ordbøger. Dansk – fransk. 6. udg. Kbh.: Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, 1997, [GRO dansk – fransk]

Henningsen, Ingeborg Mule: Væverens ABC. Lynge: Bogans Forlag, 1995, [Henningsen 1995].

Henschen, Ingegerd: Kattuntryck. Svenskt tygtryck 1720 – 1850. Laholm: Nordiska Museets Förlag, 1992, [Henschen 1992].

Hjort, Birte, Dirch Jansen og Lisbeth Møller: Amagerdragterne – deres historie og brug. Dragør Kommune 1996. [Hjort 1996].

Jensen, Jørgen: Danmarks Oldtid. 2. udg. Bd. 1 – 4. Kbh.: Gyldendal, 2006, [Jensen 2006].

Jespersen, Gunnar: Klæde og kalemanke, på sporet af det glemte rokokotøj. Herning: Poul Kristensens Forlag, 1979, [Jespersen 1979].

Juul, Bruun: Naturhistorisk, oeconomisk og technologisk Handels- og Varelexikon. Bd. 1 – 3. Kbh.: A. og S. Soldins Forlag, 1807 – 12, [Juul 1807].

Kalkar, Otto: Ordbog til det ældre danske Sprog (1300 – 1700). Bd. 1-4. Kbh.1881-1907. http://www.hist.uib.no/kalkar/ (anvendt fra 2011 og frem), [OTDS].

Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder, fra vikingetid til reformatonstid. Bd. 1- 22. Kbh: Rosenkilde og Bagger, 1956 – 78, [KLNM].

la Cour, Jenny Siegumfeldt og Johanne Siegumfeldt: Vævebog for Hjemmene. Fjerde gennemsete og forbedrede Udgave. København, A7S N.C. Roms Forlagsforretning, 1937 [la Cour/Siegumfeldt].

Lorenzen, Erna: Folks tøj i og omkring Århus 1675-1850. Aarhus: Universitetsforlaget, 1975, [Lorenzen 1975].

Lorenzen, Erna: Seddelkartotek. Opbevares i Den Gamle By, [Lorenzen kartotek].

Lundell, Laila: Forums store vævebog. Forum, 1978, [Lundell 1978].

Meyer, Karl: Almindeligt, Illustreret Vareleksikon. 4. udg. Kbh.: H.Aschehoug & Co. 1924, [Meyer 1924].

Montgomery, Florence M.: Textiles in America 1650 – 1870. New York: W. W. Norton & Company, 2007, [Montgomery 2007].

Mosbjerg, M.P.: Hattemagerhuset i ”Den gamle By.” Årbog Den Gamle By, 1930-31, side 30-47. [Mosbjerg].

Moth, Matthias: Håndskrevet ordbog, opbevares på Det Kgl. Bibliotek. Udarbejdet i perioden ca. 1686 -1719. Digitaliseret version: http://mothsordbog.dk/ (anvendt fra 2013 og frem), [Moth].

Møller, Mogens Birger: Tekstilhåndbogen. Borgen, 1983, [THB].

Nudansk Ordbog. 11. udg. Kbh.: Politikens Forlag A/S, 1982, [NuO]

Nyrop, Camillus: Danske Farvere; En historisk Udsigt ved De Goldschmidtske Fabrikers Hundredaars Jubilæum. Kbh. 1900, [Nyrop 1900].

Ordbog over det danske Sprog, historisk ordbog 1700 – 1950. Bd. 1 – 28, 1919-54; supplementsbind 29 – 33, 1992 - 2005. http://ordnet.dk/ods (anvendt 2011 og frem), [ODS].

Paulli Andersen, (Magda Kirstine): Vævebog. Rammevæv – Skaftevæv. [1971] 1979, Borgen. [Paulli 1979].

Rasmussen, Holger: Hattens rette brug. Ny Nordisk Forlag Arnold Busck, 1990. [Rasmussen 1990].

Rawert, Ole Jørgen: Almindeligt Varelexicon. Bd. 1 - 2. Kbh.: V. F. Soldenfeldt, 1831 – 34, [Rawert 1831].

Rawert, Ole Jørgen: Kongeriget Danmarks industrielle forhold: Fra de ældste tider indtil begyndelsen af 1848. Fotografisk optryk af 1. udg. fra 1850. Forlaget Skippershoved, 1992, [Rawert 1992].

Retskrivningsordbogen. Udgivet af Dansk Sprognævn. 3. udg. Kbh.: Alinea – Aschehoug Dansk Forlag A/S, 2001, [Retskrivningsordbogen 2001].

Riello, Giorgio: Cotton, The fabric that made the modern world. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, [Riello 2013].

Salmonsens Konversationsleksikon. Chr. Blangstrup (red.). 2. udg. Bd. 1 – 26. Kbh.: A/S J. H. Schultz Forlagsboghandel, 1915 – 1930, [Salmonsen].

Sandberg, Gösta: Purpur koschenill krapp. En bok om röda textilier. Stockholm: Tidens förlag, 1994, [Sandberg 1994].

Skougaard, Mette og Helle Thordur Hansen: Uld og hør: Tekstilfremstilling i 1800-tallets bondesamfund. Kbh.: Nationalmuseet, 1992, [Skougaard 1992].

Starobinski, Jean et al: Revolution in Fashion, European Clothing 1715-1815. The Kyoto Costume Institute. New York: Abbeville Press Publishers, 1990 [RF].

Sterm, Poul: Textil, praktisk varekundskab: metervarer. Kbh.: Jul. Gjellerups Forlag, 1937, [Sterm 1937].

1700-tals textil. Anders Berchs samling i Nordiska Museet. Elisabet Stavenow–Hidemark. Stockholm: Nordiska Museets förlag, 1990. [Berchs samling]

Textilbogen, Haandbog i textil varekundskab. Poul Sterm (red.). Bd. 1 – 2. Kbh.: Westermanns Forlag, 1946, [Textilbogen 1946].

Textilbogen, Haandbog i textil varekundskab. Poul Sterm (red.). Bd. 1 – 2. Kbh.: Martins Forlag, 1961, [Textilbogen 1961].

The spinning world, a global history of cotton textiles, 1200 – 1850. Giorgio Riello og Prasannan Parthasarathi (red.). Oxford: Oxford University Press, 2009, [The spinning world].

Wikipedia (de.), http://de wikipedia.org (anvendt 25-08-2014), [Wikipedia de.]

Østergård, Else: Seddelkartotek. Opbevares på Nationalmuseet, [Østergård kartotek].